System

Er det nokon som kan ein konvensjon/system dei vil dele andre? Mail meg.

 
Ein vanleg situasjon
 
Kort- eller langfargeinvitt?
 
Second negative 

Øystein sitt forslag til forsvar mot svake 2 opningar

Lebensohl

Roman Key Card Blackwood

Meldinger etter 1 NT – 2 sp med gode kort

Vidare meldingar etter to kløver opning

Roman Key Card Blackwood

Eit vanleg meldeproblem

Motparten vasar seg innpå med yeslek etter grandopning

Motparten opnar i 1 NT, makkeren din dobler og nestemann melder noko som er overføring

Kva er 1 NT - 3 spar hos deg? Her er eit tips hvis du svarar tja...

Har du avtale på kva du legg når makker spelar ut esset mot ei fargekontrakt?

Vidare system etter opning 1 NT

Kva er oddsen

Kva ville du ha meldt?

Kva er dette?

Vidare melding etter redobling

Eit lite triks

Ekspertpanelet sine meiningar om opplysande doblingar med spar og ruter

Negative doblingar i utide (syns eg...)

Korleis sleppe av kroken når motparten redoblar ei opplysande dobling?

System

Godt løft i minor

Forsvar når 1 NT blir dobla:
Snotlingar

Splatlingar

Roman Key Card Blackwood kickback

Artig konvensjon - men er den lovleg??

Kurssystem:
Opningar
Vidare meldingar når makker opnar i 1 NT
Vidare meldingar når makker opnar med 1 i farge

Grandhender
Opning 1 i farge og vidare meldingar

Trumfekko

Motparten plagar oss igjen.

Korleis melde når motparten doblar svaret på Blackwood?

Har du lyst på eit nytt system? Sjekk kva svenskane har å bidra med...

Lightnerdobling

Krav eller ikkje krav - det er det store spørsmålet!

Svar på multi

Vanlege og uvanlege kontrakter.

I lagkamp skal du melde harde utganger i sona...Men kvifor?

Korleis spelar du denne kombinasjonen? No med løysing..?

Jeff Goldsmith sine bridgereglar.

Kravpass - ei meiningsmåling

Nye reglar for stopp, alert, system gjeldande frå 05.08.02

BIN sine sider ligg lenker til fleire komplette system: BIN standard, Boysys (Sælensminde/Brogeland sitt system), Lillestrømsystemet (liknar på SAYC), Clone og Rødkløver (dei to siste er sterk kløver system).

Sperremeldingar a la Woodgrove - les og lær på eige ansvar :-))

Eit par avtalar

Roman Key Card Blackwood

X-Y NT

Forsvar mot NT og sterk kløver

Forsvar mot multi

Negative doblinger skrive av Skoglund (The One)